Prawa autorskie

Wszystkie materiały znajdujące na stronie www.senanque.pl, takie jak: elementy graficzne, zdjęcia, teksty, znaki towarowe, logo, oraz wzory biżuterii są własnością firmy Senanque Joanna Turowicz i podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych z dnia 4.02.1994r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.)